Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Lịch làm việc của UBND tỉnh Tuần 20, 21 năm 2024 (từ ngày 13/5/2024 đến ngày 26/5/2024) 10/05/2024 Tải về
2 Lịch làm việc của UBND tỉnh Tuần 18, 19 năm 2024 (từ ngày 29/4/2024 đến ngày 12/5/2024) 26/04/2024 Tải về
3 Lịch làm việc của UBND tỉnh Tuần 16, 17 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 28/4/2024) 12/04/2024 Tải về
4 Lịch làm việc của UBND tỉnh Tuần 14, 15 năm 2024 (từ ngày 01/4/2024 đến ngày 14/4/2024) 29/03/2024 Tải về
5 Lịch làm việc của UBND tỉnh Tuần 12, 13 năm 2024 (từ ngày 18/03/2024 đến ngày 31/03/2024) 15/03/2024 Tải về
6 Lịch làm việc của UBND tỉnh Tuần 10, 11 năm 2024 (từ ngày 04/03/2024 đến ngày 17/03/2024) 04/03/2024 Tải về
7 Lịch làm việc của UBND tỉnh Tuần 9 năm 2024 (điều chỉnh) (từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024) 27/02/2024 Tải về
8 Lịch làm việc của UBND tỉnh Tuần 8, 9 năm 2024 (từ ngày 19/02/2024 đến ngày 03/03/2024) 16/02/2024 Tải về
9 Lịch làm việc của UBND tỉnh Tuần 5, 6, 7 năm 2024 (từ ngày 29/01/2024 đến ngày 18/02/2024) 26/01/2024 Tải về
10 Lịch làm việc của UBND tỉnh Tuần 3 và 4 (điều chỉnh) năm 2024 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 28/01/2024) 12/01/2024 Tải về

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này