Truy cập nội dung luôn

Công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

22/04/2024 10:33    1283

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 322/QĐ-UBND về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng, tham khảo xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đồng thời, thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh được Công bố kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2024 và thay thế Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

B.T

Xem nội dung chi tiết Quyết định 322/QĐ-UBND https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=156029

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này