Truy cập nội dung luôn

Quy định việc quản lý, sử dụng đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

26/04/2024 16:32    210

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND Quy định việc quản lý, sử dụng đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2024.

Đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc khối Đảng gồm: Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy hoặc Văn phòng Đảng ủy; Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận hoặc Tổ chức - Tuyên giáo - Dân vận và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, có trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên của ngành đào tạo trong các ngành, lĩnh vực: Hành chính học, Hành chính văn phòng, Luật, Quản trị nhân sự, Quản trị nhân lực, Pháp luật về quản lý hành chính công; Văn hóa, Khoa học xã hội và Nhân văn, Xã hội học và nhân học, Quan hệ công chúng, Xây dựng Đảng, Xã hội học, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Khoa học xã hội và hành vi, Quản trị - Quản lý, Công tác xã hội, Triết học, Lịch sử Đảng, Quản trị, Văn thư lưu trữ, Văn thư hành chính, Tài chính, Kế toán, Công nghệ thông tin và các ngành khác có liên quan phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác.

 Đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc khối Mặt trận, tổ chức chính trị-xã hội gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác của khối Mặt trận, tổ chức chính trị-xã hội có liên quan và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc khối chính quyền: Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã hội, dân số, bảo vệ trẻ em;  Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa; Xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông - Thú y cơ sở; Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ: có trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên của các ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ từng chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã: có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên theo quy định của pháp luật chuyên ngành về quân sự.

Việc lựa chọn các ngành đào tạo khác có liên quan phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã lựa chọn sau khi có ý kiến thống nhất của Đảng ủy cấp xã.

BTV

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=156092

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này