Truy cập nội dung luôn

Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững

12/04/2024 15:53    1487

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND thực hiện Chương trình phối hợp “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững” giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Trong giai đoạn 2024-2025, các cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ nông, lâm, thủy sản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn theo quy định, trong đó 100% cơ sở tuân thủ theo cam kết sản xuất an toàn thực phẩm đã ký kết; tiến tới loại trừ hoàn toàn hiện tượng phân biệt sản xuất để ăn với để bán.

 Đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực/đặc thù/được chứng nhận OCOP, áp dụng quy trình quản lý chất lượng tiên tiến/công nghệ cao/nông nghiệp hữu cơ, mã vùng trồng/nuôi, truy xuất nguồn gốc, thiết kế, xây dựng logo mẫu bao bì sản phẩm, chỉ dẫn địa lý/nhãn hiệu, được chứng nhận sản phẩm chuỗi cung ứng bảo đảm an toàn thực phẩm và tiêu thụ sản phẩm (thị trường cung ứng/sàn điện tử/hội chợ, …), theo chuỗi giá trị nông sản thực phẩm theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

          Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản thực phẩm chất lượng, an toàn; phổ biến về yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn của các nước nhập khẩu nông, lâm, thủy sản; tuyên truyền nâng cao nhận thức và cung cấp kiến thức cho người tiêu dùng về an toàn thực phẩm.

Tiếp tục vận động các cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ nông, lâm, thủy sản ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; không phân biệt sản xuất để ăn với để bán.

Vận động, hướng dẫn, tập huấn, áp dụng xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; sơ chế, chế biến sản phẩm đặc thù OCOP; áp dụng quy trình quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm theo chuẩn mực quốc tế; chuỗi giá trị nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn cho các sản phẩm chủ lực của địa phương theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế. Tập huấn về kiến thức ATTP, các kỹ năng kinh doanh, marketing tiêu thụ sản phẩm, …cho hội viên, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Hỗ trợ kết nối các cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản thực phẩm an toàn với nhà phân phối, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng mô hình thương hiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản quy mô hộ gia đình, an toàn, chất lượng quốc tế, chủ động kết nối phát triển thị trường. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, kết nối với các sàn giao dịch thương mại, hội chợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản an toàn; hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm về mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh và tổ chức liên kết sản xuất, cung ứng tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn cho các cấp Hội.

Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn, giám sát, hỗ trợ chuyên môn về an toàn thực phẩm cho các cấp Hội; tập huấn về kiến thức ATTP, các kỹ năng kinh doanh, marketing tiêu thụ sản phẩm, … cho hội viên, cơ sở sản xuất, kinh doanh; kết nối với các sàn giao dịch thương mại, hội chợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.

Vận động, hướng dẫn, tập huấn, xây dựng mô hình về sản xuất nông nghiệp sản phẩm chủ lực/đặc thù/được chứng nhận OCOP, áp dụng quy trình quản lý chất lượng tiên tiến/công nghệ cao/nông nghiệp hữu cơ, mã vùng trồng/nuôi, truy xuất nguồn gốc, xây dựng bao bì, chỉ dẫn địa lý/nhãn hiệu, được chứng nhận sản phẩm chuỗi cung ứng bảo đảm an toàn thực phẩm và tiêu thụ sản phẩm (thị trường cung ứng/sàn điện tử, …), theo chuỗi giá trị nông sản thực phẩm theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn về kiến thức quy định của pháp luật, quy định của thị trường tiêu thụ, nhập khẩu; chia sẻ kinh nghiệm về mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh liên kết và tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn  bằng nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo trong đó có ứng dụng công nghệ.

Tuyên truyền, vận động các hội viên nông dân, cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ nông, lâm, thủy sản ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn; loại trừ hoàn toàn hiện tượng phân biệt sản xuất để ăn với để bán, sản xuất để xuất khẩu với sản xuất để tiêu thụ nội địa.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp trong tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn chuyên môn cho cấp Hội cùng cấp; tuyên truyền Nhân dân biết và thực hiện các nội dung của Kế hoạch; tăng cường nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với chất lượng, ATTP nông, lâm, thủy sản.

Chủ động phối hợp với các địa phương trong và ngoài tỉnh, tổ chức giao thương tiêu thụ sản phẩm của địa phương, tránh tình trạng ùn ứ sản phẩm.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này